Sök företag i Örsundsbro
Sök
 
Välj ett markerat datum ovan.

Om Örsundsbro

Örsundsbro är en handelshistorisk plats mellan Enköping och Uppsala. Här startades Sveriges första kooperativa företag 1850.

Det var ett av landets första aktiebolag och hette Lagunda och Hagunda häraders aktiebolag. Ett museum finns numera över detta i samhället som i dag har närmare 2 000 invånare. Ångbåtstrafik startades i mitten av 1850-talet och man trafikerade Stockholm och Uppsala. Främst såldes spannmål, grönsaker och andra jordbruksprodukter.

Många småindustrier och hantverkare verkade i Örsundsbro under 1800-talets slut. Bland annat fanns ett brännvinsbränneri, garveri, bageri, urmakeri och allt fler affärer. Järnvägen mellan Uppsala och Enköping anlades 1912. Ångbåtstrafiken pågick fram till 1931. Främst var det båten Upland som gick på traden Örsundsbro-Stockholm under cirka 60 års tid. Örsundsbro blev en centralort för omgivande landsbygd. Här fanns cirka 25 affärer samt hantverkare från 1920-talet och framåt.

Namnet Örsundsbro hänger samman med att det ursprungligen fanns ett vadställe vid Örsunda gård strax väster om nuvarande samhället. Från mitten av 1000-talet har det funnits bro. Ör betyder för övrigt grovt grus. De kungliga Eriksgatorna passerade Örsundsbro både på ut- och hemvägen. Det var den enda platsen som passerades så. Här vid Örsundsbro samlade Gustav Vasa sin här när han i början av 1520-talet drev ut danskarna från Uppsala och övertog makten. 

Örsundsbro har varit en central plats för lantbrukare med sin spannmål. Till en början skeppades den ut med båt. Sedan startade olika spannmålsföretag och från 1930-talet och cirka 70 år framåt fanns spannmålssilor i Örsundsbro.

I dagens Örsundsbro finns det fortfarande ganska gott om affärer och olika hantverkare, verkstäder och småindustrier. Det finns skola för låg-, mellan- och högstadiet. Största idrottsklkubbarna är Lagunda AIK och Lamadjuret. De förstnämnda har främst fotboll på programmet medan den senare föreningen ägnar sig åt innebandy. I samhället finns också ett gym som drivs av Örsundsbro STK.

Årligen arrangeras Mickelsmässmarknaden i månadsskiftet september-oktober av Lions club samt Lagunda hembygdsförening och ett 30-tal andra föreningar. Marknaden besöks av mellan 30 000 och 40 000 besökare och räknas som landets största och mest populära endagsmarknad.

Hembygdsföreningen är aktiv och svarar också för Kvekgårdens friluftsmuseum. En gammal bondgård som den såg ut från mitten av 1800-talet. Örsundsbro är främst ett villasamhälle med många unga barnfamiljer. Bland intressanta ungdomsframgångar kan nämnas att skolan vunnit i TV:s Vi i femman och skolan har också vunnit många SM-medaljer i schack. Bygdens mest kända inom idrott är travtränaren Tommy Hanné samt framgångsrika fotbollsspelare som Uffe Eriksson och Anders Bylin. Den förstnämnde spelade många landskamper. Bland företagare kan nämnas Björn Kumlin som utvecklade landets största måleriföretag med Örsundsbro som startplats.

Örsundsbro är ett livaktigt samhälle än i dag med ett 30-tal föreningar av olika slag. Här finns ålderdomshem och vårdcentral samt en tät busstrafik.

Text: Göran Palm
Företagsuppgifter

Behöver ni uppdatera era företagsuppgifter med tex ny adress, nytt telefonnummer, ny kontaktperson eller liknande?
Kontakta oss i föreningen genom att skriva ett mail till orsundsbroff@gmail.com så uppdateras era uppgifter inom kort.

Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.